İNSAN İLİŞKİLERİNDE YÜZ OKUMANIN ÖNEMİ

             Yüz Okuma Nedir?

 • Farklı Karakterlerin Yüz İşaretleri
 • Yüzdeki Olumsuz Özellikler
 • İkili İlişkiler, İş Hayatı,
 • Sosyal ve Özel Hayatta Yüz Özelliklerini Bilmenin Önemi
 • Kendini Tanımada Yüz Okuma
 • Etkili İletişimde Yüz Okuma
 • Personel Alımında Yüz Okuma
 • Ticarette Yüz Okuma
 • Partnerinizi Tanımada Yüz Okuma
 • Arkadaş ve Yakınlarınızı Anlamada Yüz Okuma
 • Çocuğunuzun Özelliklerini Belirlemede Yüz Okuma
 • İş Arkadaşlarınızı Tanımada Yüz Okuma
 • Etkin Takım Oluşturmada Yüz Okuma
 • Yüzlerin Uyumu ve Çatışması
 • Uyuşan Yüzler ve Kişilikler
 • Çatışan Yüzler ve Kişilikler
 • Yüz İşaretlerinden Okunan Hastalık Belirtileri

 

Profil Tanımlama; bireylerin yüz, mimik, jest, ses, koku, kıyafet hatta anatomik özellikleri ile beden dillerini deneysel yöntemler kullanarak kişilik, karakter gibi geniş, anlık duygular gibi reflektif davranış ve unsurlarını anlamak için kullanılan tekniklerin bir araya getirildiği özel bir daldır. İnsanların iç alemlerini nasıl dışarıya yansıttığıyla ilgilenen bu dal, binlerce yıl öncesine dayanan insan sınıflandırma arayışının bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konulan bulgularıyla çalışır. 

İnsan yüzünün tüm hatları, ergenlik sonrasında oturur. Hangi alana ilgi duyulduğu, hangi alanda daha üretken ve başarılı olunabileceği gibi kişiye dair önemli ip uçları biyometrik yüz okuma ve profil tanımlama tekniği ile elde edilebilir. Bu teknik, bilimsel temellere dayanmakta, insanı esas almakta olan tamamen bilimsel bir yaklaşımdır. 

PROFİL TANIMLAMAYI KİMLER  KULLANILIR?

İnsan Kaynakları Uzmanları, Emniyet Personeli, Özel Güvenlikçiler, Askerler, Satış Uzmanları, Eğitmen Ve Öğretmenler, Ruh Sağlığı Uzmanları, İletişim Uzmanları, Reklamcılar, Kişisel Gelişim Uzmanları, Koçlar, Basın Mensuğları, Yöneticiler…