BİR YETİŞKİN  DOĞUYOR

           “Bugünün gençliği lüks ve gösteriş düşkünü, saygısız, başkaldıran, geveze ve obur yaratıklardır.”

                                                                      Sokrates(M.Ö 470)

 

    Günümüz gençleri öyle sorumsuz ve uçarılar ki, yarın ülke yönetimini üstleneceklerini düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Şimdiki gençler ne kural tanıyor, ne beklemesini biliyorlar. Üstelik doyumsuz ve düşüncesiz davranıyorlar.”

                                                                                               Hesiod (M.Ö. 8.yy)

            Gençlik şarapsız sarhoşluktur. Biz yaşlılar için genç insanlarla anlaşmak hep güç oluyor. Ya onlar bizden saklanıyor ya da biz onları kendi açımızdan yargılıyoruz.

                                                                      Goethe(1749-1832

   Ünlü yazar Mark Twain bir öyküsünde şöyle anlatır:
“15 yaşında iken babamı ve annemi çok bilgisiz sanırdım, 25’ime geldiğimde babamın 10 yıl içinde kendini çok geliştirdiğini fark ettim, bu da beni çok şaşırttı.”     (1835-1906)

 

Ergenlik dönemi, 11-12 yaşlarında başlayıp 20-21 yaşına kadar süren, hızlı bedensel, ruhsal ve sosyal değişiklikleri içeren dönemdir

A. Ergenliğin Başları  

 11-14 yaş (kızlar)     13-15 yaş (erkekler)

B. Ergenliğin Ortaları

 14-16 yaş (kızlar)     15-17 yaş (erkekler)

C. Ergenliğin Sonları

 16-21 yaş (kızlar)      17-21 yaş (erkekler)

ERGENLİKTE BİLİŞSEL GELİŞİM

—

      Bedensel ve cinsel değişimlerle birlikte ergenler zihinsel yeteneklerinde de değişim yaşarlar.

Bilişsel gelişim , ergenlerin yalnız kendilerini, ailelerini, arkadaşlarını ve öğretmenlerini değil, dünyalarını görme biçimi üzerinde uzun süreli etkiler taşır.             

  Ergenlerin düşünme süreçleri değişir.

 

Çocuk ya da ergen, bu dönemde tümevarım ve tümdengelim yöntemleriyle düşünebilecek düzeye erişir.

 

Gittikçe artan biçimde geleceğe yönelik ve soyut düşüncelerle ilgili olurlar.

İdealizm kazanır. Cinsellik, ahlak, din gibi konularla ilgili gerçekten kendilerine ait bir değerler takımı edinirler.

11-12 yaş dolaylarında başlayan mantıksal düşünmenin yetişkinler düzeyine ulaştığı bu döneme soyut işlemler dönemi denir.

Son  çocukluk dönemindeki  çocukların  düşüncesi,  gördükleri  nesneler ve  olaylarla yönlendirilebiliyordu ve tamamen somuttu.

 11 yaşından küçük çocuk, gördüğünün arkasındaki olası ilişkiyi kavrayamaz. Ergen ve yetişkin ise; görünenin gerçeğin ta kendisi olduğundan kuşkuludur; olayların derindeki nedenini armaya çalışır, görünüşe aldanmak istemez.

 

Soyut konularla saatlerini geçirebilirler. Örneğin, birisine aşık olduğunu nasıl anlarsın? Gerçek arkadaş nasıl olur? Yalan söyleyip hala da güvenilir bir insan olabilir misin? gibi

Ergenler,  herhangi  bir  problem  çözme  durumunda  mümkün  olan  bütün alternatifleri düşünebilir.

  Örneğin; A'nın çözeceği problem okul sonrası arkadaşında kalma isteğini  ailesine kabul ettirebilmek olsun. Bu isteğe ailesi negatif tepki verdiğinde ne tür itirazlar gelebileceğini önceden tahmin edebilir ve bu itirazları çürütmek için önceden hazırlanabilir.

  Yani arkadaşında kalma isteğine karşıt ailesinin öne süreceği bütün alternatifleri önceden düşünüp buna hazırlanabilir.

Soyut işlemsel düşüncenin önemli boyutlarından biri bilimsel düşünce yapısını kazanmaktır.

Bilimsel düşüncenin yapısı hipotezler oluşturmak, olası çözümleri sistematik bir şekilde değerlendirmek ve zorlu bir problem karşısında doğru cevaba ulaşmaktır.

Karmaşık bir düşünce yapısı gerektiren durumlarda irdeleme, tahayyül etme, hipotez oluşturma ve soyut düşünebilme becerileri geçerli olmaktadır.

Soyut işlemsel düşüncenin iki aşamada olduğu kabul edilmektedir.

Birinci aşamada hipotez oluşturma becerisindeki artış nedeniyle sınırsız olasılıkları içeren düşünceler ağırlıklıdır. Bu aşamadaki ergenin düşüncesinde gerçekler bastırılmıştır. İdeal olan ve olası olan düşünce tarzı hakimdir. Ergenliğin ortasına doğru gencin zihinsel yapısında bir dengelenme görülür.

Ergenliğin ikinci aşamasında, gençler artık düşünce ürünlerinde yaşantının kendisiyle bağdaştırma durumundadırlar.

BU SÜREÇTE ERGEN NELER KAZANACAK

  -Bağımsızlık

  -özgüven

  -Bekleme, sabretme, erteleme,hedef oluşturup güdülenme, başladığı işi bitirme, üretkenlik

  -Olayların sonucunu kestirme

  -Kendine ait kararları verebilme

  -Yer ve zamanı kullanabilme

  - Sorumluluklarını yerine getirme

BU DÖNEMDE ERGENLER

   Duygusal ve toplumsal değer çatışmaları yaşarlar.

 Birçok kural ve değerleri saçma ve anlamsız görürler.

Aile içi ilişkileri istikrarsızdır.
Sinirli, hırçın, asi özellikler gösterirler.
Otoriteye karşı direnç artmıştırNedeni konusunda ikna olmadığı bir şeyi kabul etmek istemez
 Arkadaş ilişkileri önemlidir
Fazla hayal kurar
Alıngandır, eleştirileri kaldıramaz

Bedenleriyle çok ilgilidirler.

•Saçma dahi olsa bazı fikirleri savunmaktan zevk alır
•Öğütlerle, davranışlar  arasındaki tutarsızlığı yüze vurur
•Bazen sadece karşı çıkmış olmak için karşı çıkar
•Dağınık, savruk ve sakardır
•Kendisini akranlarıyla kıyaslar
•Grup dışına itilmemek için kendisine aykırı davranışlarda bulunur
•Gizliliğe önem verir
•Odasına saatlerce kapanabilir
•Kulaktan dolma ya da ödünç alınmış düşünceleri savunur.